Publikace

Seznam publikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti

2017

DOŘIČÁKOVÁ, Š., VÁVROVÁ, S. 2017. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Proceedings Book Volume 3 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, s. 965-960. ISSN 2146-7358.

VÁVROVÁ, S., DOŘIČÁKOVÁ, Š. 2017. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providersIn: International Conference on New Horizons in Education Conference: Proceedings Book Volume 3 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, s. 823-829. ISSN 2146-7358.

2017

DOŘIČÁKOVÁ, Š., VÁVROVÁ, S. 2017. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Proceedings Book Volume 3 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, s. 965-960. ISSN 2146-7358.

VÁVROVÁ, S., DOŘIČÁKOVÁ, Š. 2017. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providersIn: International Conference on New Horizons in Education Conference: Proceedings Book Volume 3 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, s. 823-829. ISSN 2146-7358.

 

2016

VÁVROVÁ, S., DOŘIČÁKOVÁ, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work2016, roč. 16, sv. 6, s. 109-125.

DELAGE, A., COUTAND, Y., MELINZ, G., PENNERSTORFER, A., ZIERER, B., BOTEK, O., ULČÁKOVÁ, Š., DOŘIČÁKOVÁ, Š., MANDRYSZ, W., REBELEANU, A., POPESCU, L., PATYÁN, L. Social Enterprise in the Czech RepublicTHE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES1.vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8. Ke stažení: Fabian_Toldi_The_ changing_faces

DOŘIČÁKOVÁ, Š. Souvislost kvality terénních sociálních služeb pro seniory poskytovaných s registrací. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 17-22. [2016]. ISBN 978-80-7464-842-7. Ke stažení: sbornik_js_2016

2015

ADAMEC, Jiří. Šárka DOŘIČÁKOVÁ a Miro KADLUBIEC, 2015. PSYCHODIAGNOSTIKA V DOBĚ UTVÁŘENÍ MULTIKULTURNÍHO SPOLEČENSTVÍ: Rozdílné přístupy mezi americkou a evropskou psychiatrií – nutnost reflexe. Brno: Jiří Adamec. s. 116. ISBN 978-80-87234-55-6.           Ke stažení: multikulturalita

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2015. Odborný časopis Sociální služby. Sociální podnikání v České republice.  Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Roč. 17, s. 48. ISSN 1803-7348. Ke stažení: sbornik

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2015. Je skutečně nedostatek pracovních míst?. 3P Popularis. Praha: Občanské sdružení 3P, č. 16, s. 8. – 9.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2015. Kyberšikana na základní škole. Závěrečná práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Eva Machů.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2015, Evaluace studijního materiálu pro vzdělávací program: Přechod NNO k finanční nezávislosti Sociální podnikání.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2015, Evaluace studijního materiálu pro vzdělávací program: Přechod NNO k finanční nezávislosti Udržitelnost sociálního podniku.

 2014

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2014.  Sociální podnikání, jako fenomén dnešní doby. 3 P Popularis. Praha: Občanské sdružení 3P, roč. 13, s. 6 – 7.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2014. S Monikou Kornetovou o vnitřní kráse. 3P Popularis. Praha: Občanské sdružení 3P, roč. 11, s. 4.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2014.  Ohlédnutí za konferencí o sociálním podnikání. [online] 2014 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz./cz/clanky/892-ohlednuti-za-konferenci-o-socialnim-podnikani

2013

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2013. Vliv instituce na vnímání budoucnosti u seniorů. Diplomová práce. Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Praze. Peter Tavel.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2013. Není domov, jako domov. Případová práce. Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Praze.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2013. Podané ruce, sociální družstvo. 3P Popularis. Praha: Občanské sdružení 3P, č. 10, s. 5.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2013. Nový trend péče o seniory. 3P Popularis. Praha: Občanské sdružení 3P, roč. 2, č. 9, s. 7.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2013. Inovativní prosazování sociálního podnikání. 3P Popularis. Praha: Občanské sdružení 3P, č. 6, s. 6.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2013. Panelová diskuze – sociální podnikání. [online] 20. června 2013 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.magazinelita.cz/clanek/5112-panelova-diskuze-socialni-podnikani/

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2013. Sociální podnik Krajanka. [online] 28. července 2013 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.magazinelita.cz/clanek/5180-socialni-podnik-krajanka/

2012

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2012. Sociální podnikání. 3P Popularis. Praha: Občanské sdružení 3P, č. 4, s. 6.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2012. Vánoce na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.[online] 2. prosince 2012 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.magazinelita.cz/clanek/4744-vanoce-na-zamku-kinskych-ve-valasskem-mezirici/

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2012. 120 let lokální trati Krásno n. B. – Rožnov p. R. 1892 – 2012. [online] 11. listopadu 2012 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.magazinelita.cz/clanek/4686-120-let-lokalni-trati-krasno-n-b-roznov-p-r-1892-2012/

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2012. Dobročinná adventní aukce ve Valašském Meziříčí. [online] 11. listopadu 2012 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.magazinelita.cz/clanek/4688-dobrocinna-adventni-aukce-ve-valasskem-mezirici/

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2012. Světový psychiatrický kongres proběhl letos v Praze, [online] 22. října 2012 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.magazinelita.cz/clanek/4655-svetovy-psychiatricky-kongres-probehl-letos-v-praze/

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2012. Terezka, princezna z Fulneku. [online] 12. dubna 2012 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.magazinelita.cz/clanek/4191-terezka-princezna-z-fulneku/

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2012. Židovské reálie Moravy. [online] 12. března 2012 [cit. 2015-05-17] Dostupné z: http://www.magazinelita.cz/clanek/4092-zidovske-realie-moravy/

2011

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2011. Vznik a rozvoj sociálního podniku – nová forma podnikání. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Veronika Gigalová.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2011. Výstava betlémů. [online] 27. listopadu 2011 [cit. 2015-05-17] Dostupné z:http://www.magazinelita.cz/clanek/3791-vystava-betlemu/

2010

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2010. Příběh bez konce. Případová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2010. Výběr a přijímání nových zaměstnanců v sociálních službách. Univerzita Palackého v Olomouci.

2009

DOŘIČÁKOVÁ, Šárka, 2009. Život za branami domova. Případová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>